سفال بر گرفته از مواد اولیه خاک رسی با قدمت دو هزار ساله بدون عوارض زیست محیطی بر بام های مسکونی و غیر مسکونی غرور آفرین است. پوشش سفال در بام ها علاوه بر سازگاری محیط زیست، زیبایی بافت سنتی توانسته اعتماد و اطمینان کارفرمایان را برآورده سازد. زیبا و با دوام، سازگاری با محیط زیست، عمر طولانی و مقاومت بالا، مقاوم در برابر سرما و گرما، مقاوم در برابر طوفان و بادهای شدید، مقاوم در برابر باران های شدید، مقاوم در برابر آتش، مقاوم در برابر برخورد با جسم سخت